Pcheła

"Kiedy byłem małym chłopcem,
Ojciec zabrał mnie na mecz.
Zobaczyłem szalikowców,
Taki szalik chciałem mieć.

Rozmyślałem ranek cały,
Całe popołudnie też,
Co tu zrobić, co uczynić,
Żeby taki szalik mieć.

Obudziłem się wśród nocy,
Bo ten szalik mi się śnił...
Ani Legii, ani Wisły -
- to
HUTNIKA szalik był!"

Pcheła